Rozcestník školy Jazyková škola

Kalendář podstránka

Kalendář

Září 2021

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
08.09.2021
Výstava středních škol Karlovarského kraje
Link to content: zobrazit
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
15.09.2021
Dlouhodobá exkurze třídy 4.C
Link to content: zobrazit
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky přijímacího řízení

Důležité upozornění při návratu ze zahraničí

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ CR

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na VOŠ CR

Zápis přijatých studentů do 1. ročníku VOŠ CR 1. září 2021 - INFORMACE ZDE

 

 Podle ustanovení § 123 odst. 1,  odst. 4 a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem poskytovat za úplatu. Školné pro vzdělávací program 65-43-N/01 Cestovní ruch činí Kč 4000,- za rok (platba za zimní období Kč 1.700,- do 15 dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, platba za letní období Kč 2.300,- do 15. února 2021). V souladu s § 15 odst. 1 pís. b) vyhlášky MŠMT ČR č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb., uhraďte první splátku školného ve výši Kč 1.700,- do 15 dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na www.voskv.cz.

Úhradu proveďte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A na číslo účtu: ČSOB, a. s.  262992484/0300,  konstantní symbol: 379, variabilní symbol: rodné číslo uchazeče, adresa majitele účtu: Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary.

Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníku proběhne dne 1. září 2021 od 8:00. Seznam studijní skupiny bude vyvěšen ve vestibulu školy. V den zápisu odevzdáte v sekretariátu školy doklad o uhrazení první splátky školného (ústřižek složenky, příkaz k úhradě, výpis z účtu apod.). Doklad o platbě můžete též zaslat mailem na info@voskv.cz.

 

S přáním studijních úspěchů

Mgr. Pavel Bartoš

ředitel školy