Rozcestník školy Jazyková škola

Kalendář podstránka

Kalendář

Srpen 2021

Po Út St Čt So Ne
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
Studium denní

Učební plán

V učebním plánu je zařazeno studium tří jazyků (povinně německý a anglický jazyk, dále výběr ze španělského a ruského jazyka), množství odborných a volitelných předmětů např. technika služeb cestovního ruchu, ekonomika cestovního ruchu, účetnictví, marketing, management, aplikovaný marketing, průvodcovský činnost, zeměpis cestovního ruchu, dějiny kultury, aplikovaná psychologie, hotelnictví, průvodcovská činnost, mezinárodní vztahy, řečnický výcvik, konverzace v cizích jazycích a další předměty. Škola má dlouhodobou zkušenost s organizováním placených praxí při zajišťování kulturně společenských akcí, festivalů a průvodcovské činnosti v průběhu školního roku.

 

Název vzdělávacího programu: 65-43-N/01 Cestovní ruch
Forma vzdělávání: denní
Délka denní formy vzdělávání: 3 roky

 

Ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby. Při studiu pokročilých jazyků jsou studenti připravováni na složení státní jazykové zkoušky. Absolventi získávají titul diplomovaný specialista v oboru cestovní ruch.

Uplatnění absolventů v praxi

Profesní uplatnění je možné především v oblasti cestovního ruchu v samostatných odborných, středních nebo vyšších řídících funkcích, např. v cestovních kancelářích, hotelovém provozu, informačních střediscích, dále na odborech cestovního ruchu při MÚ, v kulturních, lázeňských a sportovně rekreačních zařízeních, v dopravních podnicích (např. ČSA) a v oblasti propagace cestovního ruchu. Jazykové a odborné ekonomické znalosti již v minulosti umožňovaly našim absolventům úspěšně se uplatnit u tuzemských a zahraničních firem.

Školné

Na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, lze vzdělávání ve vyšších odborných školách poskytovat za úplatu. Dle § 14 vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb. je stanoveno školné ve výši Kč 4.000,- za rok. Školné se hradí platbou na účet ve dvou částkách: 1. splátka ve výši 1700,- do 15. října, 2. splátka ve výši 2300,- do 15. února. Číslo účtu: 262992484, kód banky: 0300, konstantní symbol: 379, variabilní symbol: rodné číslo uchazeče, adresa majitele účtu POUZE: OA, VOŠ CR a JŠ, Bezručova 17, 360 01 K. Vary. Doklad o platbě školného předloží student v sekretariátu VOŠ nebo doklad zašle emailem na info@voskv.cz.