Aktuality

Školy

Titul Škola udržitelného rozvoje
22.04.2017

Naší škole byl zaslouženě na základě mnoha ekologických aktivit udělen titul Škola udržitelného rozvoje Karlovarského kraje 2. stupně na období let 2017 -2019. Získali jsme tak další titul v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty.

Jedná se o titul vyhlášený v rámci soutěže na podporu environmentální výchovy ve školách v Karlovarském kraji a ocenění proenvironmentálních aktivit škol.

Soutěž vyhlásila Rada Karlovarského kraje a Klub ekologické výchovy  - asociace pedagogů a škol pro environmentální vzdělávání.

Váhu tohoto titulu, za kterým je hodně dlouhodobé práce, potvrzuje i slavnostní předávání na Krajském úřadě z rukou předsedkyně KEV doc.PaedDr. RNDr.Milady Švecové, CSc. Certifikát je podepsán také hejtmankou Karlovarského kraje Mgr. Janou Vidumetzovou.

Ocenění si velmi vážíme a všem učitelům i žákům školy, kteří se podílejí na environmentálních aktivitách a výchově k udržitelnému rozvoji, děkujeme.

Za komisi EVVO koordinátor Jana Chyšková.

Rozcestník školy