Aktuality

Školy

Testování ECDL

Od školního roku 2004/05 byla výuka předmětu Informační technologie na OA a předmětu Aplikovaná výpočetní technika na VOŠ přizpůsobena požadavkům certifikátu ECDL. Od září 2005 může skládat testy ze všech modulů ECDL kdokoliv ze široké veřejnosti. Pro uchazeče také připravujeme počítačové kurzy, kde získají znalosti potřebné ke složení zkoušek ECDL. V případě Vašeho zájmu o testování nebo o počítačové kurzy (kurzy mohou být i samostatné, nemusí být vázané na zkoušky ECDL) se obraťte na Mgr. Martina Capka (capek@oakv.cz). Naše ceny za testování jsou nižší, než doporučené ceny, které naleznete na Doporučené ceny ECDL.

2. místo v motivační soutěži na podporu digitální gramotnosti žáků

Soutěž o nejaktivnější školu a její pedagogy vyhrála pardubická škola DELTA - SŠIE, ZŠ a MŠ. Na druhém místě se umístila OA, VOŠ cestovního ruchu a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary a bezprostředně za ní pak SPŠE Praha 10 a SPŠ a VOŠ Chomutov. Všem školám gratulujeme k velmi dobrému výsledku a dodáváme, že si práce pedagogů a vedení škol, které dělají pro své žáky více než musí, rozhodně velmi vážíme.

Nejlepších výsledků ze všech hodnocených škol v rozhodném období však „mimo soutěž“ dosáhla SPŠ, OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek. Přesto, že se tato střední škola do soutěže formálně nepřihlásila, rozhodla se hodnotící komise ČSKI a ECDL-CZ ocenit také tuto školu a vyjádřit tak poděkování za příkladné a systematické využívání mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL při vzdělávání svých žáků v oblasti digitálních dovedností.

V soutěži o nejvšestrannějšího žáka/žákyni pak zvítězila žákyně Thanh Hai Le Thi z OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Ústí nad Labem. Samozřejmě nejen této žákyni, ale i této škole patří poděkování, neboť dobré výsledky žáků jsou odrazem dobré práce školy. Gratulujeme.

V ČEM JE KONCEPT ECDL VÝJIMEČNÝ?

 • JE STANDARDIZOVANÝ … na celém světě jsou používány stejné Sylaby, stejné zkušební úlohy, stejná procesní pravidla a podmínky zkoušek; vydávané certifikáty mají stejnou vypovídací schopnost
 • JE OBJEKTIVNÍ … mezinárodně jednotná metodika hodnocení výsledků zkoušek, národní a mezinárodní inspekce kvality a národní profesní neziskové organizace jsou garanty kvality korektnosti závěrečných zkoušek; hodnocení výsledků zkoušek je anonymní
 • JE NEZÁVISLÝ … zkoušky jsou nezávislé na původu technického a programového vybavení, nezávisí na konkrétních výrobcích nebo konkrétních produktech, je tak eliminován možný střet zájmů
 • JE MĚŘITELNÝ … všechny programy mají své ECDL Sylaby, které jsou pravidelně aktualizovány a které strukturovaně, přesně a konkrétně specifikují požadovaný rozsah a hloubku digitálních znalostí a dovedností
 • JE PRAKTICKÝ … drtivá většina zkušebních úloh je "ze života", zkoušky probíhají v reálném programovém prostředí na všech typech i verzích aplikací, se kterými se lidé běžně setkávají v průběhu svého studia či v profesní praxi

 

CO MŮŽE ECDL PŘINÉST JEDNOTLIVCŮM?

 • ECDL CERTIFIKÁTY … mezinárodně uznávané doklady digitální gramotnosti, kvalifikace či odbornosti jsou cestou, jak snadno, rychle a důvěryhodně komukoli doložit úroveň vlastních digitálních znalostí a dovedností
 • VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE … malé a střední podniky vyhledávají především zaměstnance s dostatečnými přenositelnými digitálními dovednostmi
 • ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY NA TRHU PRÁCE … přenositelné digitální dovednosti zvyšují schopnost přizpůsobit se operativně novým požadavkům zaměstnavatele nebo změnám profese
 • VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ … digitálně gramotní a kvalifikovaní studenti lépe zvládají nápor vysokoškolského studia
 • ZÍSKÁNÍ nebo UPEVNĚNÍ … vlastních znalostí a dovedností práce s digitálními technologiemi
 • OSOBNÍ MOTIVACI … pro další vzdělávání nejen v oblasti digitálních technologií
 • OSOBNÍ USPOKOJENÍ … z efektivnějšího a smysluplného využívání digitálních technologií
 • ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY … a následně lepší pracovní výsledky, a to nejen při práci s digitálními technologiemi
 • ZVÝŠENÍ OSOBNÍ PRESTIŽE … nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině nebo mezi přáteli

 

CO MŮŽE ECDL POSKYTNOUT ZAMĚSTNAVATELŮM?

 • SROZUMITELNOU INFORMACI … že držitel některého z ECDL certifikátů umí smysluplně a efektivně využívat digitální, resp. informační a komunikační technologie
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU ČASU … při přijímacích pohovorech není nutné složitě a zdlouhavě zkoumat, zda uchazeč o zaměstnání tzv. "umí s počítačem"
 • VÝZNAMNOU ÚSPORU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ … digitálně gramotné či kvalifikované zaměstnance není nutné dlouho a nákladně "dovzdělávat"; ti se mohou ihned a efektivně věnovat plnění pracovních úkolů
 • MOŽNOST OBJEKTIVNĚ POSOUDIT … přenositelné digitální znalosti a dovednosti stávajících zaměstnanců a možnost následně cíleně investovat do vzdělávání jen v takových oblastech a do těch zaměstnanců, kde je to potřebné
 • EFEKTIVNÍ NÁSTROJ … pro řízení lidských zdrojů a pro personální politiku v organizaci
 • SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA TECHNICKOU PODPORU … digitálně gramotní zaměstnanci již nezatěžují své kolegy či technickou podporu zaměstnavatele s jednoduchými nebo opakovanými dotazy a problémy

Rozcestník školy