Aktuality

Školy

Projekt Šablony 2017

Projekt probíhal na škole v letech 2018 - 2019.

V jeho rámci byl uskutečněny tyto aktivity.

  • 64 seminářů v rámci dalšího vzdělávání učitelů
  • podpora práce školního kariérového poradce po celou dobu projektu
  • Sdílení zkušeností - naši učitelé navštívili kolegy na čtyřech jiných školách
  • 2 odborní učitelé byli na týdenní stáži u spolupracujících firem (hotel Dvorana Karlovy Vary, Luxury Spa Hotel Karlovy Vary)
  • 9 odborníků z praxe navštívilo školu a přednášelo našim žákům, celkem
  • 30 učitelů se zúčastnilo seminářů zaměřených na problematiku inkluze

 

Na projekt navazuje nový projekt Šablony 19, který jsme zahájili v lednu 2020.

 ODKAZY:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ZDE

Evropské strukturální a investiční fondy ZDE

Evropská unie ZDE

 

Rozcestník školy