Aktuality

Školy

Projekt Šablony 19

Období: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021

Projekt navazuje na předchozí projekt Šablony 2017.

Hlavní plánované aktivity:

 • pokračuje práce školního kariérového poradce
 • seminářů v rámci dalšího vzdělávání učitelů
 • 20 semináře zaměřené na inkluzi
 • tandemová výuka
 •  sdílení zkušeností s jinými školami
 • odborníci z praxe ve výuce
 • stáže učitelů u zaměstnavatelů
 • projektové dny mimo školu a ve škole
 • komunitně osvětová setkání
 • ODKAZY:

  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ZDE

  Evropské strukturální a investiční fondy ZDE

  Evropská unie ZDE

Rozcestník školy