Aktuality

Školy

Přijímací zkoušky 2021
17.03.2021

Na základě rozhodnutí MŠMT se termíny Jednotné přijímací zkoušky překládají na 3. a 4. května 2021. Uchazeči obdrží nejpozději 14 dní před termínem zkoušky pozvánku s registračním číslem, číslem učebny, kde budou psát test z českého jazyka a matematiky. Pozvánky jsou adresovány na zákonného zástupce a jsou rozesílány na doručenku.

Rozcestník školy