Aktuality

Školy

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 28, odst. 2 škola zpracovává osobní údaje žáků. Dále za účelem ochrany majetku byla nainstalována bezpečnostní kamera u vstupu do budovy školy a žákovské studovny. Prostředky, způsob a účel zpracování osobních údajů jsou popsány v přiložených souborech.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Rozcestník školy