Aktuality

Školy

LCCI

Na naší škole bylo otevřeno centrum LCCI pro přípravu žáků na mezinárodní zkoušku International Business - English for Business a German for Business.

Mezinárodní zkoušku International Business - English for Business a German for Business, ukončenou mezinárodní certifikací, skládají v našem mezinárodním centru London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Pearson Education Limited především manažeři zahraničních firem, ale i studenti univerzit s ekonomickým zaměřením a také studenti obchodních akademií, na kterých jsme ustavili mezinárodní centra.

Mezinárodní certifikace International Business je hodnocena dle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy (CEF A2 - C2), který je uveden na certifikátu. Dosažený stupeň znalostí je celoživotně platný.

Získání mezinárodní certifikace International Business je velkou výhodou hlavně pro absolventy obchodních akademií, protože získají doklad o způsobilosti jak ze všeobecné angličtiny, tak i z odbornosti business. Další výhodou je skutečnost, že absolventi OA nemají problémy s uplatněním na trhu práce, kde působí stále více zahraničních firem, které vyžadují kompetenci anglického jazyka hodnocenou dle Spol. evr. ref. rámce, protože tak mají jistotu, že absolventi ovládají cizí jazyk na standardní úrovni zemí EU.

Mezinárodní jazykové zkoušky EFB a GFB ověřují a měří komplexní znalosti a dovednosti uchazeče porozumět a orientovat se v oblasti anglické a německé obchodní komunikace. Současně s odbornou angličtinou a němčinou je v rámci jednotlivých zkoušek testována také znalost mluvnice a celková znalost jazyka odpovídající příslušné úrovni CEF, jako dokumentu Rady Evropy. Od úrovně B1 jsou zkoušky EFB a GFB akceptovány univerzitami i zaměstnavateli nejen v zemích EU, ale po celém světě. Slouží jako důkaz znalostí a schopnosti a jejich využití na odborné úrovni pro profesionální účely.

Cílem zkoušky je zjistit úroveň schopností kandidáta pracovat s textem, tzn. porozumět odbornému textu a přiměřeně na něj reagovat. Dále pracovat s informacemi - shromažďovat je, uspořádat do celku a provádět jejich výběr dle zadání. Dalším cílem zkoušky je interpretovat informace, pracovat s obchodní korespondencí, vhodně se vyjadřovat v obchodním kontextu, správně užívat obchodní frazeologii. Cílem zkoušky je také vhodnost formy sdělení, její vyváženost a výstižnost za účelem dosažení odpovídající komunikace.

 

 

 

Rozcestník školy