Aktuality

Školy

Erasmus+ Partnerství škol 2019

Obchodní akademie se v září 2019 úspěšně zapojila do projektu Erasmus+ Partnerství škol - Výzva 2019 Climate change and environmental  protection in Europe an context (č. projektu 2019-1-DE03-KA229-059587_6). 

Náš projekt Erasmus + pomůže školám změnit environmentální myšlení a chování lidí a ukázat ekologický způsob myšlení. Hlavními tématy jsou:

a) Spotřeba, odpad a recyklace: papír, sklo, plast a mikroplast, biologicky rozložitelný odpad, elektronický odpad, oblečení

b) Znečištění a změna klimatu: energetika, zemědělství / výživa, doprava, podnebí a jevy počasí

c) využívání zdrojů ve škole a doma: nákupní a spotřební návyky

Studenti i učitelé budou provádět vzdělávací aktivity, v nichž se seznámí s vhodnými projekty, které se zabývají udržitelným životním stylem a ochranou životního prostředí v různých partnerských zemích. Navštíví také ekologické společnosti v této oblasti, aby od nich načerpaly poznatky, jak rozvíjet ekologické koncepce.

Od 11. do 14. listopadu 2019 proběhlo první setkání učitelů šesti škol ve Stockholmu. Závěr setkání je zde ke stažení.

 

 

Výsledek obrázku pro erasmus + logo

Rozcestník školy