Aktuality

Školy

Den Země – Úpravna vod Březová
26.04.2017

Dne 22.4. se slaví Den Země. Magistrát města při této příležitosti pořádá různé akce, které mají za úkol upozornit na tento významný den a také poukázat na jeho podstatu. Pomoci naučit se vážit si přírody a uvědomit si, že jsme její součástí. Žáci naší školy si z nabídky magistrátu vybrali exkurzi do Úpravny vod na Březové a návštěvu Psího útulku. Těchto naučných programů se zúčastnili žáci, kteří v letošním roce mají v učebním plánu zařazenou výuku ekologie.

S Úpravnou vod na Březové dne 21.4.2017 se seznámili žáci 2.B. Magistrát města jim vzdělávací program zpříjemnil dokonce zdravou svačinkou. Na Březové je podrobně seznámil s procesem úpravy vody pro pitné účely pracovník úpravny. Žákům podrobně popsal a ukázal jednotlivé fáze úpravy, novinky a modernizaci tohoto zařízení, jako je například ultrafiltrace. Dozvěděli se i další informace související s vodou v naší krajině a nutnosti chránit zdroje pitné vody. Akce se zúčastnilo 24 žáků v doprovodu vyučující Jany Chyškové.

Rozcestník školy