Aktuality

Školy

Bakaláři - školní informační systém

Naše škola používá rozsáhlý admninistrativní systém BAKALÁŘI. Kromě výrazného přínosu pro práci vedení školy, učitelů i administrativy systém přináší mnoho výhod i pro žáky a rodiče:

  • systém je používán na mnoha základních školách - rodiče i žáci jsou tak již zvyklí na ovládání
  • rychlá kontrola zapsaných známek, absence, omluvených hodin, výchovných opatření
  • rychlá kontrola přítomnosti žáka ve škole
  • možnost změny osobních dat (rodiče)
  • možnost omlouvání absence (rodiče, podle dohody s třídním učitelem)
  • možnost instalace prostředí na zařízeních s OS Android
  • rychlý přístup k informacím zajistí efektivnější práci s časem u rodičů, žáků i učitelů
  • rychlá informovanost rodičů pomáhá řešit případné výchovné a vzdělávací problémy již v zárodku

 

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme všem rodičům, kterým to podmínky dovolí, aby systém aktivně využívali. U žáků se využívání  systému předpokládá (technické prostředky jsou zajištěny ve škole).

Pro práci v systému obdrží žáci na začátku 1. ročníku přístupové údaje. Rodiče obdrží údaje zabezpečeným způsobem (v kompetenci třídního uřitele). Rodičovské heslo je třeba vzhledem k vyšším oprávněním (změny dat, omluvenky) držet od žáků odděleně.

Rozcestník školy