Rozcestník školy Jazyková škola

Kalendář podstránka

Kalendář

Září 2020

Po Út St Čt So Ne
31
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
9
10
11
12
13
07.09.2020
Přihlášky ke zkoušce z českého jazyka
Link to content: zobrazit
 
 
09.09.2020
Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy
Link to content: zobrazit
 
 
 
 
 
14
15
16
17
18
19
20
 
 
 
17.09.2020
Opatření ve škole vzhledem k epidemiologické situaci
Link to content: zobrazit
 
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
 
 
23.09.2020
V pátek 25. 9. je výuka dle rozvrhu
Link to content: zobrazit
 
 
 
 
 
28
29
30
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 na VOŠ CR Karlovy Vary, obor 65-43-N/01 Cestovní ruch

Zápis studentů přijatých v 1. kole přijímacího řízení

Podle ustanovení § 123 odst. 1,  odst. 4 a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem poskytovat za úplatu. Školné pro vzdělávací program 65-43-N/01 Cestovní ruch činí Kč 4000,- za rok (platba za zimní období Kč 1.700,- do 15 dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, platba za letní období Kč 2.300,- do 15. února 2021). V souladu s § 15 odst. 1 pís. b) vyhlášky MŠMT ČR č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb., uhraďte první splátku školného ve výši Kč 1.700,- do 15 dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na www.voskv.cz.

Úhradu proveďte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A na číslo účtu: ČSOB, a. s.  262992484/0300,  konstantní symbol: 379, variabilní symbol: rodné číslo uchazeče, adresa majitele účtu: Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary.

Zápis přijatých uchazečů do 1. ročníku proběhne dne 1. září 2020 od 8:00 hod. v kmenové učebně v budově školy ve Šmeralově ulici č. 44, Karlovy Vary. Seznam studijní skupiny bude vyvěšen ve vestibulu školy. V den zápisu odevzdáte v sekretariátu školy doklad o uhrazení první splátky školného (ústřižek složenky, příkaz k úhradě, výpis z účtu apod.). Doklad o platbě můžete též zaslat mailem na info@voskv.cz.

 

S přáním studijních úspěchů

Mgr. Pavel Bartoš

ředitel školy