Rozcestník školy Jazyková škola

Kalendář podstránka

Kalendář

Červenec 2020

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 na VOŠ CR Karlovy Vary,

obor 65-43-N/01 Cestovní ruch

 

Zápis studentů přijatých v 2. kole přijímacího řízení

Zápis přijatých uchazečů do prvního ročníku proběhne dne 30. září 2019 od 9:00 hod., v učebně č. 126 (2. patro), v budově školy ve Šmeralově ulici č. 44, Karlovy Vary. Zároveň se budou konat rozřazovací testy z jazyka anglického a z jazyka německého.

Dva písemné testy z cizích jazyků ověřují vstupní kompetence uchazeče v jazyce anglickém a německém podle společného referenčního rámce jazyků tak, aby student mohl být zařazen do příslušné jazykové podskupiny (jazyk úrovně B1, A2, A1 resp. A0).

K ověření totožnosti a doplnění údajů si přineste platný občanský průkaz a psací potřebyU rozřazovacích testů nejsou přípustné pomůcky (slovníky, mobilní telefony atd.). Předpokládaná doba ukončení rozřazovacích testů je okolo 12:00 hodiny.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k rozřazovacím testům v určených termínech nedostaví a svoji neúčast řádně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro rozřazovací testy, stanoví ředitel školy náhradní termín pro jejich vykonání.

Upozornění pro uchazeče přijaté ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020  

Podle ustanovení § 123 odst. 1,  odst. 4 a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem poskytovat za úplatu. 

Školné pro vzdělávací program 65-43-N/01 Cestovní ruch činí Kč 4000,-- za rok (platba za zimní období Kč 1.700,- do 15. října 2019, platba za letní období Kč 2.300,- do 15. února 2020). 

V souladu s § 15 odst. 1 pís. b) vyhlášky MŠMT ČR č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb., uhraďte první splátku školného ve výši Kč 1.700,-- do 15 dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na www.voskv.cz (nejpozději do 15. října 2019).

Po provedení platby odevzdejte v sekretariátu školy doklad o uhrazení první splátky školného (ústřižek složenky, příkaz k úhradě, výpis z účtu apod.). Doklad o platbě můžete též zaslat mailem na info@voskv.cz. 

Úhradu proveďte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A na číslo účtu: ČSOB, a. s.  262992484/0300,  konstantní symbol: 379, variabilní symbol: rodné číslo uchazeče, adresa majitele účtu: Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary.

S přáním studijních úspěchů

Mgr. Pavel Bartoš, 

ředitel školy