Rozcestník školy Jazyková škola

Kalendář podstránka

Kalendář

Červenec 2019

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 na VOŠ CR Karlovy Vary,

obor 65-43-N/01 Cestovní ruch 

Pozvánka k rozřazovacím testům

Ve čtvrtek 27. června 2019 v 10:00 hodin se v budově školy VOŠ v Karlových Varech, Šmeralova ulice č. 44, budou konat rozřazovací testy z jazyka anglického a z jazyka německého. Náhradní termín rozřazovacích testů: pondělí 2.září 2019, po zápisu ke studiu, který se koná v 8:00 hodin v budově VOŠ, Šmeralova ul. č. 44. 

Dva písemné testy z cizích jazyků ověřují vstupní kompetence uchazeče v jazyce anglickém a německém podle společného referenčního rámce jazyků tak, aby student mohl být zařazen do příslušné jazykové podskupiny (jazyk úrovně B1, A2, A1 resp. A0).

K ověření totožnosti a doplnění údajů si přineste platný občanský průkaz a psací potřebyU rozřazovacích testů nejsou přípustné pomůcky (slovníky, mobilní telefony atd.). Předpokládaná doba ukončení rozřazovacích testů je okolo 12:00 hodiny.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k rozřazovacím testům v určených termínech nedostaví a svoji neúčast řádně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro rozřazovací testy, stanoví ředitel školy náhradní termín pro jejich vykonání.

 

Upozornění pro uchazeče přijaté ke vzdělávání do denní formy studia VOŠ CR ve školním roce 2019/2020  

Zápis přijatých uchazečů do prvního ročníku proběhne dne 2. září 2019 od 8:00 hod. v kmenových učebnách v budově školy ve Šmeralově ulici č. 44, Karlovy Vary. Seznam studijní skupiny bude vyvěšen ve vestibulu školy. 

Podle ustanovení §123 odst. 1,  odst. 4 a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem poskytovat za úplatu. Školné pro vzdělávací program 65-43-N/01 Cestovní ruch činí Kč 4000,- za rok (platba za zimní období Kč 1.700,- do 15 dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, platba za letní období Kč 2.300,- do 15. února 2020). 

V souladu s § 15 odst. 1 pís. b) vyhlášky MŠMT ČR č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb., uhraďte první splátku školného ve výši Kč 1.700,- do 15 dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na www.voskv.cz. Úhradu proveďte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A na číslo účtu: ČSOB, a. s.  262992484/0300,  konstantní symbol: 379, variabilní symbol: rodné číslo uchazeče, adresa majitele účtu: Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, příspěvková organizace, Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary. 

V den zápisu odevzdáte v sekretariátu školy doklad o uhrazení první splátky školného (ústřižek složenky, příkaz k úhradě, výpis z účtu apod.). 

S přáním studijních úspěchů 

Mgr. Pavel Bartoš, ředitel školy