Studium dálkové | Obchodní akademie

Rozcestník školy Jazyková škola

Kalendář podstránka

Kalendář

Březen 2017

Po Út St Čt So Ne
27
28
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
09.03.2017
Lyžařský a snowboardový kurz
Odkaz: zobrazit
 
10.03.2017
Škola udržitelného rozvoje - ŠUR
Odkaz: zobrazit
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
17.03.2017
Výstava Terakotová armáda – odkaz prvního císaře
Odkaz: zobrazit
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
23.03.2017
Ekotopfilm
Odkaz: zobrazit
 
23.03.2017
Studentky a studenti ve „vězení“
Odkaz: zobrazit
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
Studium dálkové

Výuka 4.DS ve školním roce 2016/2017

Konzultační dny pro třídu dálkového studia zůstavá v úterý. Rozvrh na letní období 2016/2017 je zde ke stažení. Aktuální rozvrh a případné změny budou k dispozici pouze po přihlášení do systému Bakaláři.

Otevření dálkového studia

Ve školním roce 2017/2018 se neotevírá dálková forma studia.

Konzultace

Konzultace probíhají jednou týdně v úterý od 8:45 do 15:00 (popř. do 15:45).

Učební plán 

V učebním plánu je zařazeno studium tří jazyků a množství odborných a volitelných předmětů např. technika služeb cestovního ruchu, ekonomika cestovního ruchu, účetnictví, marketing, management, aplikovaný marketing, průvodcovský činnost, zeměpis cestovního ruchu, dějiny kultury, aplikovaná psychologie, hotelnictví, průvodcovská činnost, mezinárodní vztahy, řečnický výcvik, konverzace v cizích jazycích a další předměty. Škola má dlouhodobou zkušenost s organizováním placených praxí při zajišťování kulturně společenských akcí, festivalů a průvodcovské činnosti v průběhu školního roku.

 

Název vzdělávacího programu: 65-43-N/01 Cestovní ruch
Forma vzdělávání: dálková
Délka denní formx vzdělávání: 4 roky

 

Ukončení vzdělávání

 Vzdělávání je ukončeno absolutoriem. Absolutorium je odborná zkouška, která se skládá z teoretické zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka, absolventské práce a její obhajoby. Při studiu pokročilých jazyků jsou studenti připravováni na složení státní jazykové zkoušky. Absolventi získávají titul diplomovaný specialista v oboru cestovní ruch.

 Uplatnění absolventů v praxi

 Profesní uplatnění je možné především v oblasti cestovního ruchu v samostatných odborných, středních nebo vyšších řídících funkcích, např. v cestovních kancelářích, hotelovém provozu, informačních střediscích, dále na odborech cestovního ruchu při MÚ, v kulturních, lázeňských a sportovně rekreačních zařízeních, v dopravních podnicích (např. ČSA) a v oblasti propagace cestovního ruchu. Jazykové a odborné ekonomické znalosti již v minulosti umožňovaly našim absolventům úspěšně se uplatnit u tuzemských a zahraničních firem.

 Školné

 Na základě § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, lze vzdělávání ve vyšších odborných školách poskytovat za úplatu. Dle § 14 vyhlášky MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb. je stanoveno školné ve výši Kč 4.000,- za rok. Školné se hradí platbou na účet ve dvou částkách: 1. splátka ve výši 1700,- do 15. října, 2. splátka ve výši 2300,- do 15. února. Číslo účtu: 262992484, kód banky: 0300, konstantní symbol: 379, variabilní symbol: rodné číslo uchazeče, adresa majitele účtu POUZE: OA, VOŠ CR a JŠ, Bezručova 17, 360 01 K. Vary