Aktuality

Školy

Přednáška celní správy
08.11.2018

Dne 22. října 2018 se zúčastnili žácí čtvrtých ročníků přednášky a besedy s představiteli Celní správy ČR. Dozvěděli  se o organizačním uspořádání celní správy, o činnosti celní správy jako celku, o práci jednotlivých útvarů, o úkolech a vybavení pracovníků. Základními úkoly jsou ochrana a regulace domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží a dohled nad tím, aby toto zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin. Žáci byli informováni i o největších případech, jaké byly v poslední době na území našeho kraje odhaleny. Zároveň si mohli prohlédnout napodobeniny zabavené na tržnicích.

Přednáška byla zároveň přednáškou náborovou. Žáci získali informace o přijímacím řízení do služebního poměru a o výběrovém řízení do pracovního poměru /podmínky, průběh řízení, benefity, základní celní kurz, možnosti uplatnění, aktuální volná pracovní místa).

Přednáška byla velmi poučná, po jejím absolvování si žáci určitě dokáží prakticky představit denní náplň pracovníka celní správy.

Ing. Alena Diblíková

Rozcestník školy