Aktuality

Školy

Pokyny pro letní zkouškové období 2019/2020 - 1.VA, 2.VA, 3.VA
23.05.2020

Aktualizované pokyny pro zkouškové období: 

Všichni studenti jsou povinni na první návštěvu školy donést "ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ". Toto prohlášení předloží vedoucímu studijní skupiny na třídnické hodině (1.VA - úterý 2.6. v 9:00, 2.VA - pondělí 1.6. v 9:30, 3.VA - pondělí 1.6. před písemnou částí absolutoria). Studenti se také seznámí s dokumentem "Ochrana zdraví a provoz VOŠ CR Karlovy Vary pro letní zkouškové období 2019/2020"

V platnosti zůstavají pokyny s termíny pro 1.VA, 2.VA a 3.VA:

Pokyny pro 1.VA.

Pokyny pro 2.VA.

Pokyny pro 3.VA.

Rozcestník školy