Rozcestník školy Jazyková škola

Kalendář podstránka

Kalendář

Listopad 2020

Po Út St Čt So Ne
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 
 
 
 
Přijímací řízení
 
Přijímání ke studiu je v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s Vyhláškou č. 244/2018 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podmínkou je absolvování základního vzdělání a splnění kritérií stanovených ředitelem školy  pro příslušný školní rok. Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována.
 

Uchazeči, kteří mají naši školu na 2. místě v přihlášce ke vzdělávání v souladu s § 6 zákona
č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 nekonají na naší škole přijímací zkoušku. Registrační číslo, pod kterým ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup obdrží zákonný zástupce poštou.

Zákonný zástupce uchazeče má právo se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Může tak učinit nahlédnutím do spisu dne 16. května 2020 v kanceláři ředitele školy od 9.00 hodin do 13.00 hodin.

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo přijímacího řízení (uchazeči pro šk. rok 2020/2021
do 1. ročníku)

Obor Cestovní ruch

Obor Obchodní akademie

Žádost o vydání zápisového lístku

Žádost o přijetí na uvolněné místo