Aktuality

Školy

Ekologický výukový program na ekostatku Kozodoj
08.11.2018

Ve třech říjnových dnech těchto dnech se konala praktická výuka základů přírodních věd v terénu, která spojuje poznávání přírody s ekologickým výukovým programem. Přispívá k rozvoji zdravého životního i ekologicky odpovědného životního stylu.

Žáci se seznamují s pozitivními přínosy ekologického zemědělství, pravidlech tvorby bioproduktů a regionálních produktů a jejich místě ve zdravém stravování. Druhá část výukového programu se věnuje poznávání tradičních způsobů pečení kváskového chleba, jeho přípravě, ekologickým surovinám i vlastnímu pečení. Všichni žáci se tak nejen dozví, jak pečivo připravit, ale také ho čerstvě upečené ochutnají.

Akce se účastní třídy se svými třídními učiteli (1.A, 2.B) nebo s vyučující základům přírodních věd (2.C), která akci připravila, J. Chyškovou.

Rozcestník školy