Suplování:   Středa 29.3.2017

datum výpisu: 29.3.2017 (10:29)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4.B

           

před

před

před

před

 

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bartoš Pavel

 

-

-

-

-

-

-

-

     

Bednářová Bohuslava

           

-

..

..

   

Beran Václav

           

..

..

-

   

Hajšmanová Veselá Eva

           

-

-

..

   

Chyšková Jana

           

-

..

     

Kokšteinová Martina

 

-

-

-

..

..

-

..

     

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

55

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

     

67

 

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

Absc

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Cieslarová Sylva

8.hod

přesun >>

ANJ

2.A (S11)

 

na 30.3. 7.hod

Diblíková Alena

1.hod

změna

UCE

3.B (S1)

(51)

 

Grosser Josef

6.hod

odpadá

INT

4.B (P2)

 

přednáška

Hlušková Ladislava

5.hod

změna

ANJ

4.B (S11)

(57)

 
 

6.hod

změna

KOAo

3.A (V1d)+

(66)

 

Rajtrová Soňa

7.hod

změna

ANJ

4.A (S1)

(57)

 

Růžičková Kateřina

7.hod

odpadá

ANJ

4.B (S1)

 

přednáška

Stloukalová Jitka

6.hod

odpadá

UCE

4.B (P1)

 

přednáška

Vejdovská Hana

5.hod

změna

RUJ

2.C (S2)

(68)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.C

7.hod

ZPV

   

odpadá

 

(CH)

2.A

8.hod

ANJ

S11

 

přesun >>

 

na 30.3. (Čt) 7.hod

2.C

5.hod

RUJ

S2

(68)

změna

Vejdovská Hana

 

3.A

6.hod

KOAo

V1d

(66)

změna

Hlušková Ladislava

 

3.B

1.hod

UCE

S1

(51)

změna

Diblíková Alena

 
 

6.hod

KOAo

V1d

(66)

změna

Hlušková Ladislava

 

4.A

7.hod

ANJ

S1

(57)

změna

Rajtrová Soňa

 

4.B

5.hod

ANJ

S11

(57)

změna

Hlušková Ladislava

 

Vzdělávací program Planeta Země 3000 - Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky
Všechny třídy sraz před hotelem Thermal ve 12:20, cena 60 Kč (vyberou zástupci tříd předem a odevzdají u pokladny)
1.VA BE, 2. VA HS, 2.VB BN,

 

 

Suplování:   Čtvrtek 30.3.2017

datum výpisu: 29.3.2017 (10:29)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2.B

 

exku

exku

exku

exku

exku

exku

exku

exku

   

2.C

         

exku

exku

exku

exku

   

4.B

 

exku

exku

exku

exku

exku

exku

exku

 

exku

 

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bartoš Pavel

 

-

-

-

-

-

-

-

     

Bayerová Martina

 

..

..

..

CS

..

-

-

     

Beran Václav

   

-

..

..

-

-

-

..

   

Capek Martin

 

-

-

-

VN

..

-

-

     

Houdková Sylva

         

VN

-

..

..

   

Chyšková Jana

 

..

....

..

..

DV

-

..

     

Pohanková Jana

 

UH

HD

UH

-

-

....

ST

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Cieslarová Sylva

4.hod

supl. (BA)

ANJ

2.A (S2)+

(68)

 
 

6.hod

odpadá

ANJ

2.C (S1)

 

Exkurze

 

7.hod

přesun <<

ANJ

2.A (S11)

(56)

z 29.3. 8.hod

Diblíková Alena

4.hod

odpadá

TCRu

4.B

 

Exkurze

Diviš Jakub

5.hod

supl. (CH)

ZSV

1.C

(53)

 

Drdová Galina

9.hod

odpadá

RJN

4.B (V24)

 

Exkurze

Houdková Sylva

2.hod

supl. (PR)

EKO

2.C

(70)

 

Hajšmanová Veselá Eva

9.hod

odpadá

SPJ

4.B (V23)

 

Exkurze

Kokšteinová Martina

6.hod

odpadá

FRJ

4.B (S11)

 

Exkurze

Němcová Radomila

2.hod

odpadá

ZOK

2.B (V21)

 

Exkurze

 

7.hod

odpadá

DEK

4.B

 

Exkurze

Pinkavová Dagmar

6.hod

odpadá

KOM

2.C (S2)

 

Exkurze

Růžičková Kateřina

4.hod

navíc

TH

1.B

(51)

 

Stloukalová Jitka

1.hod

odpadá

UCE

4.B (P2)

 

Exkurze

 

6.hod

odpadá

UCE

2.B

 

Exkurze

 

7.hod

supl. (PR)

EKO

1.A

(73)

 

Uhrová Hana

1.hod

supl. (PR)

ZCRu

1.B

(51)

 
 

3.hod

supl. (PR)

HOZ

2.A

(68)

 

Vejdovská Hana

5.hod

odpadá

RUJ

2.C (S2)

 

Exkurze

Váňová Soňa

4.hod

spojeno (CA)

CJL

2.C (S2)

(70)

 
 

5.hod

supl. (HD)

PRA

4.A

(54)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

7.hod

EKO

 

(73)

supluje

Stloukalová Jitka

(PR)

1.B

1.hod

ZCRu

 

(51)

supluje

Uhrová Hana

(PR)

 

4.hod

TH

 

(51)

navíc

Růžičková Kateřina

 

1.C

5.hod

ZSV

 

(53)

supluje

Diviš Jakub

(CH)

2.A

3.hod

HOZ

 

(68)

supluje

Uhrová Hana

(PR)

 

4.hod

ANJ

S2

(68)

supluje

Cieslarová Sylva

(BA)

 

7.hod

ANJ

S11

(56)

přesun <<

Cieslarová Sylva

z 29.3. (St) 8.hod

 

7.hod

ZPV

   

odpadá

 

(CH)

2.C

2.hod

EKO

 

(70)

supluje

Houdková Sylva

(PR)

 

4.hod

CJL

S2

(70)

spojí

Váňová Soňa

(CA)

4.A

5.hod

PRA

 

(54)

supluje

Váňová Soňa

(HD)

 

 

Suplování:   Pátek 31.3.2017

datum výpisu: 29.3.2017 (10:29)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bartoš Pavel

 

-

..

....

-

-

-

-

     

Capek Martin

 

-

-

-

-

..

-

-

     

Kašparová Hana

 

-

-

-

..

-

..

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Váňová Soňa

2.hod

navíc

CJL

1.C (S1)+

(53)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.C

2.hod

CJL

S2

(53)

navíc

Váňová Soňa

 
 

2.hod

CJL

S1

(53)

navíc

Váňová Soňa

 
 

2.hod

ZCRu

   

odpadá

 

(BS)

 

Zpracováno v systému Bakaláři